13.05.2014

Εορτασμός του Βούδα Πουρνίμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στο KIBI

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.