13.05.2014

Εορτασμός του Βούδα Πουρνίμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στο KIBI

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”