13.05.2014

Εορτασμός του Βούδα Πουρνίμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στο KIBI

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”