13.05.2014

Εορτασμός του Βούδα Πουρνίμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στο KIBI

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.