02.05.2014

Εορτασμός της δεύτερης επετείου από την ίδρυση του KIBS, παρουσίασή του, καθώς και του Ευρωπαϊκού KIBS και απονομή πτυχίων στους σπουδαστές του KIBI, με αγορεύσεις του Γκιάλουα Κάρμαπα και διακεκριμένων προσκεκλημένων

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”