02.05.2014

Εορτασμός της δεύτερης επετείου από την ίδρυση του KIBS, παρουσίασή του, καθώς και του Ευρωπαϊκού KIBS και απονομή πτυχίων στους σπουδαστές του KIBI, με αγορεύσεις του Γκιάλουα Κάρμαπα και διακεκριμένων προσκεκλημένων

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”