11.05.2014

Ενδυνάμωση Κούμπερα στο Ξενοδοχείο Πούλλμαν, στο Κούτσινγκ

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”