11.05.2014

Ενδυνάμωση Κούμπερα στο Ξενοδοχείο Πούλλμαν, στο Κούτσινγκ

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.