01.05.2014

Εικόνες και εντυπώσεις από τους εορτασμούς του Λόσαρ στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy