02.05.2014

Διάλειμμα για τσάϊ στο προαύλιο του K.I.B.I. μεταξύ των διδασκαλιών του Κάρμαπα και της τελετής επετείου του KIBS

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.