02.05.2014

Διάλειμμα για τσάϊ στο προαύλιο του K.I.B.I. μεταξύ των διδασκαλιών του Κάρμαπα και της τελετής επετείου του KIBS

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us