20.05.2014

Γεύμα με Δημοσιογράφους σε εστιατόριο

Γεύμα με Δημοσιογράφους σε εστιατόριο.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”