20.05.2014

Γεύμα με Δημοσιογράφους σε εστιατόριο

Γεύμα με Δημοσιογράφους σε εστιατόριο.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”