20.05.2014

Ακροάσεις

Αμέσως μόλις υπήρχε χρόνος, εκπρόσωποι από τα κέντρα των Κάρμα Καγκιού και μαθητές από πολλές χώρες ήρθαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα για μια ακρόαση.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”