20.05.2014

Ακροάσεις

Αμέσως μόλις υπήρχε χρόνος, εκπρόσωποι από τα κέντρα των Κάρμα Καγκιού και μαθητές από πολλές χώρες ήρθαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα για μια ακρόαση.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”