20.05.2014

Ακροάσεις

Αμέσως μόλις υπήρχε χρόνος, εκπρόσωποι από τα κέντρα των Κάρμα Καγκιού και μαθητές από πολλές χώρες ήρθαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα για μια ακρόαση.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.