12.05.2014

Ακροάσεις του Γκιάλουα Κάρμαπα στο Κούτσινγκ

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”