01.05.2014

Έκτη μέρα της τελετής της Ντόρτζε Πάμο, στη Ντιβακάρ Βουδιστική Ακαδημία στην Καλιμπόνγκ, με επικεφαλής την Αγιότητά Του, τον 17ο Κάρμαπα

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”