01.05.2014

Έκτη μέρα της τελετής της Ντόρτζε Πάμο, στη Ντιβακάρ Βουδιστική Ακαδημία στην Καλιμπόνγκ, με επικεφαλής την Αγιότητά Του, τον 17ο Κάρμαπα

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us