01.05.2014

Έκτη μέρα της τελετής της Ντόρτζε Πάμο, στη Ντιβακάρ Βουδιστική Ακαδημία στην Καλιμπόνγκ, με επικεφαλής την Αγιότητά Του, τον 17ο Κάρμαπα

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”