30.05.2014

Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”