18.04.2014

Piąty dzień Pudży Dordże Pamo odbywającej się w Buddyjskiej Akademii Diwakar w Kalimpongu

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”