18.04.2014

Piąty dzień Pudży Dordże Pamo odbywającej się w Buddyjskiej Akademii Diwakar w Kalimpongu

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”