26.04.2014

Τελευταία μέρα των προσευχών του Κάγκιου Μόνλαμ 2013

zp8497586rq
Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us