26.04.2014

Τελευταία μέρα των προσευχών του Κάγκιου Μόνλαμ 2013

zp8497586rq
Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”