30.04.2014

Τελετή Πούραμπ Τσόκα παρουσία της Αγιότητάς Του, του Γκιάλουα Κάρμαπα στο προαύλιο της Σέντρας στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”