30.04.2014

Τελετή Πούραμπ Τσόκα παρουσία της Αγιότητάς Του, του Γκιάλουα Κάρμαπα στο προαύλιο της Σέντρας στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”