26.04.2014

Πρόγραμμα των Δημόσιων Διδασκαλιών του Κάρμαπα στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα, από 17 – 22 Μαρτίου 2014

Ανακοινώνουμε με χαρά το πρόγραμμα των Δημόσιων Διδασκαλιών του Κάρμαπα στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα, στο Νέο Δελχί, που θα λάβει χώρα από 17 – 22 Μαρτίου 2014 .
kc-schedule-final
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.kibsociety.org
zp8497586rqΑν
Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”