26.04.2014

Πρόγραμμα των Δημόσιων Διδασκαλιών του Κάρμαπα στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα, από 17 – 22 Μαρτίου 2014

Ανακοινώνουμε με χαρά το πρόγραμμα των Δημόσιων Διδασκαλιών του Κάρμαπα στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα, στο Νέο Δελχί, που θα λάβει χώρα από 17 – 22 Μαρτίου 2014 .
kc-schedule-final
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.kibsociety.org
zp8497586rqΑν
Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.