26.04.2014

Πρόγραμμα των Δημόσιων Διδασκαλιών του Κάρμαπα στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα, από 17 – 22 Μαρτίου 2014

Ανακοινώνουμε με χαρά το πρόγραμμα των Δημόσιων Διδασκαλιών του Κάρμαπα στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα, στο Νέο Δελχί, που θα λάβει χώρα από 17 – 22 Μαρτίου 2014 .
kc-schedule-final
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.kibsociety.org
zp8497586rqΑν
Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us