26.04.2014

Πορτραίτα του Γκιάλουα Κάρμαπα από το Κάγκιου Μόνλαμ 2013

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.