26.04.2014

Πορτραίτα του Γκιάλουα Κάρμαπα από το Κάγκιου Μόνλαμ 2013

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.