26.04.2014

Ο Λάμα Σέραμπ Γκιάλτσεν Ρίνποτσε επισκέφθηκε την Αγιότητά Του, τον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα και δίδαξε στο K.I.B.I, στο Νέο Δελχί

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”