26.04.2014

Ο Λάμα Σέραμπ Γκιάλτσεν Ρίνποτσε επισκέφθηκε την Αγιότητά Του, τον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα και δίδαξε στο K.I.B.I, στο Νέο Δελχί

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”