26.04.2014

Οι προσευχές του Κάγκιου Μόνλαμ κάτω από το Δέντρο της Φώτισης

zp8497586rq
Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”