26.04.2014

Οι προσευχές του Κάγκιου Μόνλαμ κάτω από το Δέντρο της Φώτισης

zp8497586rq
Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.