30.04.2014

Η Μεγάλη τελετή του Μαχακάλα παρουσία του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Ντιβακάρ Βουδιστική Ακαδημία

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”