30.04.2014

Η Μεγάλη τελετή του Μαχακάλα παρουσία του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Ντιβακάρ Βουδιστική Ακαδημία

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.