30.04.2014

Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Αμιτάγιους (θεότητα της μακροζωΐας)

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”