30.04.2014

Εορτασμός του Λόσαρ με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στο K.I.B.I., στο Νέο Δελχί.

Από τις 29 ως τις 31 Ιανουαρίου, στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα θα γίνουν Εορτασμοί για το Λόσαρ, με την παρουσία του Κάρμαπα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του K.I.B.I.:

www.kibsociety.org

Losar with Gyalwa Karmapa
Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.