30.04.2014

Αθλοπαιδιές την ημέρα του Λόσαρ στον κήπο της κατοικίας του Γκιάλουα Κάρμαπα στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”