30.04.2014

Αθλοπαιδιές την ημέρα του Λόσαρ στον κήπο της κατοικίας του Γκιάλουα Κάρμαπα στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.