29.05.2013

Μια ομάδα μαθητών του κ. Shiah παίρνει καταφύγιο από την Αγιότητά Του, τον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα

Στις 21 Ιανουαρίου ο κ. Shiah έφερε μια μικρή ομάδα μαθητών του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της Αγιότητάς Του, του Κάρμαπα για μια ιδωτική τελετή καταφυγίου.
Πριν από την μετάδοση του Όρκου του Καταφυγίου, η Αγιότητά Του έδωσε μια σύντομη εξήγηση πάνω στο νόημα και την σημασία της λήψης του καταφυγίου στα Τρία Πολύτιμα Πετράδια:

Ο όρκος του Καταφυγίου είναι πολύ σημαντικός γιατί είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε στο Βουδιστικό μονοπάτι και έτσι καθορίζει στ’ αλήθεια την πρόθεσή μας καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να υλοποιήσομε αυτή την πρόθεση.

Η λήψη του καταφυγίου στον Βούδα υποδηλώνει ότι εύχεται κανείς για ένα μεγαλειώδες αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι δεν είναι κανείς ικανοποιημένος με μια προσωπική απελευθέρωση, αλλά στοχεύει στην απελευθέρωση των πάντων. Όταν παίρνει κανείς καταφύγιο με αυτόν τον τρόπο συσσωρεύει αυτόματα απεριόριστη αρετή και την ίδια ώρα απεριόριστη σοφία επίσης. Για να φτάσουμε σε αυτό τον στόχο πρέπει κατ’ αρχή να χρησιμοποιήσουμε το ντάρμα, τις μεθόδους και τις διδασκαλίες πάνω στο πώς να συσσωρεύσουμε αρετή, πώς να συσσωρεύσουμε σοφία – αυτός είναι ο λόγος που καταφεύγουμε στο ντάρμα του Βούδα. Και καταφεύγουμε επίσης και στη  σάνγκα: την σάνγκα υπό την έννοια της συνάθροισης των μποντισάττβα, όπως ο Αβαλοκιτεσβάρα, ο Μαντζούσρι ή η Τάρα, αλλά επίσης και στη σάνγκα, υπό την έννοια της κοινότητας των ασκητών όπως εμείς: βασικά όταν υπάρχει η ιδέα της απάρνησης με διαύγεια, αυτή είναι ήδη η αρχή της σάνγκα.”

H Αγιότητά Του εξήγησε στη συνέχεια ότι όσο αφορά την μποντιτσίττα δεν υπάρχει κάποιο όριο ως προς τον στόχο στον οποίο αποσκοπούμε:

Συνήθως στη ζωή, η απληστία -και στις περισσότερες περιπτώσεις και η φιλοδοξία επίσης- είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα απαρνηθούμε σιγά σιγά. Όταν όμως αναπτύσσετε τις ιδιότητές σας, όπως την μποντιτσίττα, χρειάζεται να είστε πολύ φιλόδοξοι, σχεδόν άπληστοι και να λέτε στον εαυτό σας,  ‘Θέλω να αναλάβω την ευθύνη όλων των αισθανόμενων όντων.’ Δεν σας ικανοποιεί να απελευθερώσετε λίγα μόνο αισθανόμενα όντα, αλλά θέλετε να απελευθερώσετε όλο το άπειρο πλήθος των αισθανόμενων όντων και την ίδια ώρα αναπτύσσετε δυνατή εμπιστοσύνη και πεποίθηση: ‘Μπορώ να το κάνω’.”

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”