07.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται τον Οργανισμό Bodhi Path Κούτσινγκ
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”