01.05.2014
Πορταίτα του 17ου Κάρμαπα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Λόσαρ στην Καλιμπόνγκ
01.05.2014
Πορτραίτα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Λόσαρ στην Καλιμπόνγκ
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”