20.05.2014
Υποδοχή αντιπροσώπων διαφόρων θρησκειών

Υποδοχή αντιπροσώπων διαφόρων θρησκειών

Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”