31.05.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Παρίσι

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα έφτασε στο Παρίσι. Το απόγευμα έδωσε διδασκαλίες με θέμα “Σοφία και Έλεος” και ευλόγησε 600 περίπου ανθρώπους.

Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”