03.06.2014
Η Αγιότητά Του επισκέπτεται την Άγκρα και τις επαρχίες του Ουττάρ Πραντές Ετά και Κανότζ

Τον Ιουλίου 2005, ο Δρ. Μπ. Ρ. Αμπεντκάρ Σαμάτζ Σουντάρ Σαμίτι έστειλε μια πρόσκληση στην Αγιότητά Του, τον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα, Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε για να τοποθετήσει και να ευλογήσει αγάλματα του Βούδα στις πέντε Βιχάρες του Βούδα στο Ουττάρ Πραντές. Σε συνέχεια αυτής της πρόσκλησης, η Αγιότητά Του επισκέφθηκε από τις 24 ως τις 27 Νοεμβρίου 2005, την Άγκρα καθώς επίσης και τις επαρχίες του Ουττάρ Πραντές Ετά και Κανότζ.

Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”