20.05.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Μπέσκε, στην Ουγγαρία

Φωτογραφίες: Thule G. Jug 13 Αυγούστου 2005: Βουδιστικό Καταφύγιο και Όρκος των Μποντισάττβα σε 2500 ανθρώπους. Η Αγιότητά Του επισκέφθηκε το Κάρμα Ράτνα Ντάργκιε Λινγκ, ένα κοντινό Βουδιστικό κέντρο με […]

Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”