20.05.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Μπέσκε, στην Ουγγαρία

Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Αγιότητάς Του στο Μπέσκε

Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”