02.05.2014
Ομαδικές φωτογραφίες με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τους συμμετέχοντες στο Δημόσιο Σεμινάριο Διαλογισμού στο K.I.B.I.
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”