03.06.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει ενδυναμώσεις στους ασκητές των τρίχρονων απομονώσεων του Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ, στο Λε Μποστ και Λοσεντά, στη Γαλλία

Το Φεβρουάριο του 2005, 100 περίπου ασκητές ξεκίνησαν την παραδοσιακή τρίχρονη απομόνωση στο Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ, στο μοναστήρι των Κάρμα Καγκιού στη Γαλλία, το οποίο ίδρυσε ο Γκέντυν Ρίνποτσε. Ζητήθηκε από τον Γκιάλουα Κάρμαπα να τους δώσει τις απαραίτητες ενδυναμώσεις.

Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”