28.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ, στη Γαλλία

Στις 14 Αυγούστου ο Γκιάλουα Κάρμαπα έφτασε στο Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ, την κύρια έδρα του στην Ευρώπη. Ο Σάμαρ Ρίνποτσε ήταν επίσης εκεί. Μαζί έκαναν την τελετή της τοποθέτησης του θεμελίου λίθου του νέου Ινστιτούτου.

20.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Περπινιάν, στη Γαλλία

Στις 6 Ιουλίου ο Γκιάλουα Κάρμαπα φτάνει στο Περπινιάν από το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ.

20.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ, στη Γαλλία

Στις 12 Ιουλίου ο Γκιάλουα Κάρμαπα έφτασε στο Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ, την κύρια έδρα του στην Ευρώπη. 1500 περίπου μαθητές παρακολούθησαν τις διδασκαλίες και τις ενδυναμώσεις.

20.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα

20.05.2014
Ακροάσεις

Αμέσως μόλις υπήρχε χρόνος, εκπρόσωποι από τα κέντρα των Κάρμα Καγκιού και μαθητές από πολλές χώρες ήρθαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα για μια ακρόαση.

Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”