03.06.2014
Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Η Αγιότητά Του δίνει ενδυνάμωση

03.06.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει ενδυναμώσεις στους ασκητές των τρίχρονων απομονώσεων του Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ, στο Λε Μποστ και Λοσεντά, στη Γαλλία

Το Φεβρουάριο του 2005, 100 περίπου ασκητές ξεκίνησαν την παραδοσιακή τρίχρονη απομόνωση στο Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ, στο μοναστήρι των Κάρμα Καγκιού στη Γαλλία, το οποίο ίδρυσε ο Γκέντυν Ρίνποτσε. Ζητήθηκε από τον Γκιάλουα Κάρμαπα να τους δώσει τις απαραίτητες ενδυναμώσεις.

02.06.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ

Το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ (Μονσαρντόν) βρίσκεται στη Γαλλία, στα βουνά μεταξύ της Γρενόμπλ και της Βαλένς. Το 1976, ο Γκιάλουα Κάρμαπα ζήτησε από τον Λάμα Τόνσανγκ να κατασκευάσει και να καθοδηγήσει αυτό το κέντρο. Είναι το πρώτο μέρος στην Ευρώπη όπου χτίστηκαν οκτώ παραδοσιακές στούπες.

02.06.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Λονδίνο, στην Αγγλία

Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά σε αυτή Του την 17η ενσάρκωση.

31.05.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Παρίσι

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα έφτασε στο Παρίσι. Το απόγευμα έδωσε διδασκαλίες με θέμα “Σοφία και Έλεος” και ευλόγησε 600 περίπου ανθρώπους.

Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.