04.06.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται τη Βιέννη, στην Αυστρία

Το πρωί η Αγιότητά Του, ο 17ος Κάρμαπα ευλόγησε τα παιδιά στο κέντρο της Σάνγκα Κάρμα Καγκιού. Ξενάγηση στη Βιέννη. Το βράδυ ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε έδωσε την ενδυνάμωση της Άσπρης Τάρας σε 300 ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

04.06.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται τη Γενεύη στην Ελβετία

Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη. Τον προσκάλεσε το Κάρμα Σένπεν Κύνκιαμπ, το τοπικό κέντρο των Κάρμα Καγκιού, το οποίο είναι κάτω από την καθοδήγηση του Λάμα Μόνλαμ.

04.06.2014
Ενδυνάμωση του Αμιτάγιους από την Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα

Ενδυνάμωση του Αμιτάγιους

03.06.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση του Μαχακάλα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση του Μαχακάλα

03.06.2014
Ενδυνάμωση του Αμιτάμπα από τον Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε

Ενδυνάμωση του Αμιτάμπα από τον Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε

Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.