26.04.2014
Τελευταία μέρα των προσευχών του Κάγκιου Μόνλαμ 2013

zp8497586rq

26.04.2014
Οι προσευχές του Κάγκιου Μόνλαμ κάτω από το Δέντρο της Φώτισης

zp8497586rq

26.04.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Σχολείο Μπόντι Τρι κοντά στη Μποντγκάγια
26.04.2014
Ο Ντίλγκο Κιέντσε Γιάνγκσι Ρίνποτσε επισκέφτεται τον Γκιάλουα Κάρμαπα στην Μποντγκάγια
26.04.2014
Διανομή φαγητού και κουβερτών στους άπορους της Μποντγκάγια
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”