20.05.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Μπέσκε, στην Ουγγαρία

Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Αγιότητάς Του στο Μπέσκε

Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”