26.09.2014
Ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε δίνει μεταδόσεις στον Γκιάλουα Κάρμαπα

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2003 ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε μετέδωσε στον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε το “Γκύντε Κυτουντύ” που είναι μαι μεγάλη συλλογή των Βουδιστικών τάντρα. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα τάντρα που έχουν μεταδοθεί στις οκτώ μεγάλες παραδόσεις άσκησης του Θιβέτ, όπως οι Καγκιούπα, οι Σάκυαπα, οι Καντάμπα κλπ.

Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.