02.06.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Λονδίνο, στην Αγγλία

Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά σε αυτή Του την 17η ενσάρκωση.

Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”