17.05.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Κίεβο, στην Ουκρανία

Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε έφτασε την 1η Αυγούστου στην Ουκρανία μετά από πρόσκληση του Βουδιστικού Οργανισμού της Ουκρανίας Διαμαντένιος Δρόμος. Ήταν η πρώτη επίσκεψη της Αγιότητάς Του στη χώρα αυτή.

Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us