30.04.2014
Γεύμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και σημαντικούς αντιπροσώπους από το Σικκίμ και την Καλιμπόνγκ
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.