03.06.2014
Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”