04.06.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται τη Γενεύη στην Ελβετία

Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη. Τον προσκάλεσε το Κάρμα Σένπεν Κύνκιαμπ, το τοπικό κέντρο των Κάρμα Καγκιού, το οποίο είναι κάτω από την καθοδήγηση του Λάμα Μόνλαμ.

03.06.2014
Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα και τελετή καλωσορίσματος

Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα και τελετή καλωσορίσματος

03.06.2014
Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Η Αγιότητά Του δίνει ενδυνάμωση

Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.