01.05.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την τοποθεσία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Κάρμαπα
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”