03.06.2014
Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”