29.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την Κάρμα Καγκιού Σάνγκα στη Βιέννη, στην Αυστρία

Το κέντρο των Κάρμα Καγκιού στη Βιέννη ιδρύθηκε το 1982. Κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε πολλοί δάσκαλοι των Κάρμα Καγκιού προσκλήθηκαν για να καθοδηγήσουν τους ασκητές. Το κέντρο είναι ιδρυτικό μέλος της Αυστριακής Βουδιστικής Κοινότητας η οποία αναγνωρίστηκε επίσημα από την Κυβέρνηση το 1983.

20.05.2014
Τσοκ πούτζα του Καρμαπάκσι με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τον Κένπο Τσόντραγκ Ρίνποτσε

Την Κυριακή το πρωί τα παιδιά πήγαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα. Ανοιχτό πρόγραμμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας. Διδασκαλίες του Γκιάλουα Κάρμαπα: Οι τέσσερις ευγενείς αλήθειες – Ένα μονοπάτι προς την ευτυχία, Ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας

Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us