29.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την Κάρμα Καγκιού Σάνγκα στη Βιέννη, στην Αυστρία

Το κέντρο των Κάρμα Καγκιού στη Βιέννη ιδρύθηκε το 1982. Κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε πολλοί δάσκαλοι των Κάρμα Καγκιού προσκλήθηκαν για να καθοδηγήσουν τους ασκητές. Το κέντρο είναι ιδρυτικό μέλος της Αυστριακής Βουδιστικής Κοινότητας η οποία αναγνωρίστηκε επίσημα από την Κυβέρνηση το 1983.

20.05.2014
Τσοκ πούτζα του Καρμαπάκσι με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τον Κένπο Τσόντραγκ Ρίνποτσε

Την Κυριακή το πρωί τα παιδιά πήγαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα. Ανοιχτό πρόγραμμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας. Διδασκαλίες του Γκιάλουα Κάρμαπα: Οι τέσσερις ευγενείς αλήθειες – Ένα μονοπάτι προς την ευτυχία, Ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας

Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”