04.06.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ, στη Γαλλία

Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ

31.05.2014
18 Μαΐου, Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα κάνει μια τελετή για τους νεκρούς και μεταδίδει την ενδυνάμωση του Κούμπερα

Το πρωί της 18ης Μαΐου ο Γκιάλουα Κάρμαπα έκανε την τελετή του Κόκκινου Τσενρέζι Τζανγκ Τσοκ, μια τελετή για τους νεκρούς. Το βράδυ η Αγιότητά Του μετέδωσε την ενδυνάμωση του Κούμπερα, μιας θεότητας του πλούτου. Ενώ η άσκηση κάθε όψης σοφίας θα οδηγήσει σε απόλυτο βαθμό στο ίδιο απόλυτο αποτέλεσμα – την τέλεια φώτιση – κάθε όψη σχετίζεται επίσης και με ορισμένα σχετικά αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια του μονοπατιού. Στην περίπτωση του Κούμπερα αυτή η επίτευξη στο σχετικό επίπεδο σχετίζεται με την αύξηση του πλούτου.

Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.