02.05.2014
Εορτασμός της δεύτερης επετείου από την ίδρυση του KIBS, παρουσίασή του, καθώς και του Ευρωπαϊκού KIBS και απονομή πτυχίων στους σπουδαστές του KIBI, με αγορεύσεις του Γκιάλουα Κάρμαπα και διακεκριμένων προσκεκλημένων
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.