02.05.2014
Διάλειμμα για τσάϊ στο προαύλιο του K.I.B.I. μεταξύ των διδασκαλιών του Κάρμαπα και της τελετής επετείου του KIBS
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”