28.05.2014
Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ

Στις 25 Μαΐου ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέφθηκε το κέντρο απομόνωσης και το μοναστήρι στη Γαλλία, όπου ο Κέντσεν Τρίνλεϋ Πάλτζορ Ρίνποτσε τον ανάμενε ήδη. Ο Κέντσεν Τρίνλεϋ Πάλτζορ Ρίνποτσε είναι ένας πολύ έμπειρος δάσκαλος που μετέδωσε στον Γκιάλουα Κάρμαπα, τον Γκιάτρουλ Ρίνποτσε, τον Νέντο Τέναμ Ρίνποτσε και τον Ντούπσιν Ρίνποτσε τα “Έξη Γιόγκα του Ναρόπα”.

Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.